Aura atau tenaga boleh meningkat atau menurun, selain dipengaruhi faktor luaran dan dalaman yang kompleks

DALAM rencana sebelum ini, saya ada menyentuh mengenai Terapi MiFiRo atau Terapi Minda, Fizikal dan Rohaniah. Memang sudah terbukti bahawa sentuhan fizikal saja tidak memadai sebagai terapi. Maksud fizikal di sini ialah ubat-ubatan, suntikan, kemoterapi dan lain-lain.

Semua pesakit yang datang berjumpa saya yang pernah menjalani terapi fizikal menunjukkan proses penyembuhan yang terlalu pasif atau lambat jika minda dan rohani mereka tidak menyokong untuk mencapai sesuatu yang disangka mustahil.

Apabila kita bercakap mengenai tenaga minda dan rohani, ada beberapa unsur yang berkait rapat yang boleh mempengaruhi fizikal, minda dan rohani seseorang itu. Pada kali ini saya ingin membincangkan mengenai aura.

Apa itu aura?

Aura adalah warna diri. Secara ringkas aura adalah warna yang memancar dari diri kita. Ada yang menyebutnya sebagai “Noor” kita atau “Chi” kita atau “Tenaga Ilahi” kita. Warna ini adalah hasil daripada ungkapan dan rangkuman keadaan diri kita dan ada pelbagai jenis kualiti yang berbeza daripada sifat fizikal, emosional dan spiritual yang ada pada diri kita.
Kualiti yang berkaitan keadaan fizikal, emosional dan spiritual ini tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi adalah pembentukan dari masa lampau (“Siapa Kita”) dan masa sekarang (“Mengapa Kita”) dan boleh kita agak untuk masa yang akan datang. (“Harus Bagaimana Kita”)

Aura adalah tenaga

Tanpa adanya tenaga, kehidupan kita di dunia ini akan terhenti. Aura juga adalah kekuatan tenaga yang membentuk dan memberi sifat pada kita. Dengan tenaga yang dimiliki, kita boleh melakukan aktiviti fizikal dan mental. Tenaga ini boleh meningkat atau menurun dan dipengaruhi oleh faktor luaran dan dalaman yang kompleks.

Semua aktiviti mental kita sangat erat hubungannya dengan adanya kegiatan gelombang elektromagnetik yang memancar dari diri kita. Dari sudut perubatan pula teknologi penggunaan EEG (ElectroEncephalogram) menunjukkan bahawa aktiviti mental kita dapat secara efektif dianalisis dan dipantau oleh prinsip gelombang elektromagnetik itu, yang mampu diterjemahkan dalam bentuk grafik gelombang yang menunjukkan aktiviti dan keadaan tertentu otak kita yang mengendalikan semua kegiatan mental dan fisiologi.
Aura adalah fenomena tenaga yang sangat kompleks di dalam diri kita. Tenaga ini diyakini terpancar dari pusat tenaga yang dinamik dan bukan statik yang berada di bahagian yang paling dalam dari diri kita.

Warna dan tenaga? Aura adalah warna dan tenaga? Mana yang betul? Kedua-duanya tidak bertentangan tetapi adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Maksudnya dengan ringkas:

Aktiviti mental (mental) à Arus elektrik à Pencaran bidang gelombang elektromagnetik (warna)

Warna aura adalah penampakan luaran dari aktiviti dan keadaan mental yang memancar dari diri kita. Aktiviti kita memerlukan tenaga. Setiap kegiatan yang memerlukan tenaga dalam tubuh kita akan membabitkan juga adanya arus elektrik. Arus ini memancarkan bidang elektromagnetik yang akhirnya nampak dalam pancaran warna aura.

Sekarang untuk melihat pancaran ini sudah ada teknologi yang disebut “Bio Feedback Camera”. Warna aura kita boleh diambil dan dirakam oleh kamera ini yang kemudian diberi penjelasan sifat-sifatnya melalui komputer.